ขั้นตอนการส่งสินค้า

สั่งสินค้าจากจีน หน้าหลัก thaitopcargo shippingจีน ขั้นตอนการส่งสินค้า 012

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

 

สั่งสินค้าจากจีน หน้าหลัก thaitopcargo shippingจีน ขั้นตอนการส่งสินค้า 013

ส่งสินค้ามายังโกดังกว่างโจว
ของ Thaitopcargo

สั่งสินค้าจากจีน หน้าหลัก thaitopcargo shippingจีน ขั้นตอนการส่งสินค้า 014

ตรวจสอบสถานะการส่งของของท่าน
ในระบบ Thaitopcargo

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

สั่งสินค้าจากจีน หน้าหลัก thaitopcargo shippingจีน ขั้นตอนการส่งสินค้า 012 289x300

กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนตามข้อมูลจริง

จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย ID/Password

กรอกข้อมูลในการลงทะเบียนตามข้อมูลจริง

จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย ID/Password

แจ้งทางร้านค้าหรือโรงงานที่จีนของท่าน

แจ้งทางร้านค้าหรือโรงงานที่จีนของท่าน

สั่งสินค้าจากจีน หน้าหลัก thaitopcargo shippingจีน ขั้นตอนการส่งสินค้า 013 289x300

เขียนจ่าหน้าซองและส่งของมาที่โกดัง
ของเราที่กว่างโจว เพื่อให้เราดำเนินการ
นำเข้าสินค้ามาที่ประเทศไทย

เขียนจ่าหน้าซองและส่งของมาที่โกดังของเรา
ที่กว่างโจว เพื่อให้เราดำเนินการนำเข้าสินค้า
มาที่ประเทศไทย

สั่งสินค้าจากจีน หน้าหลัก thaitopcargo shippingจีน ขั้นตอนการส่งสินค้า 2017 01 17 1604 1 768x449

Tips: เพื่อประหยัดเวลาและลดขั้นตอน
เราสามารถ Copy การจ่าหน้าซอง
ส่งไปให้คู่ค้าหรือโรงงานของท่านที่จีน
ตามวิธีนี้ได้เลยสะดวกสบาย
และถ้าอยากได้ความรวดเร็ว
แนะนำให้ขนส่งทางรถ
(ตรวจรหัสลูกค้าของคุณให้ดีสำคัญมาก)

Tips: เพื่อประหยัดเวลาและลดขั้นตอนเราสามารถ Copy การจ่าหน้าซองส่งไปให้คู่ค้าหรือโรงงานของท่านที่จีนตามวิธีนี้ได้เลย
สะดวกสบาย และถ้าอยากได้ความรวดเร็วแนะนำให้ขนส่งทางรถ (ตรวจรหัสลูกค้าของคุณให้ดีสำคัญมาก)

ตรวจสอบสถานะ
การส่งของของท่าน

ตรวจสอบสถานะการส่งของของท่าน

สั่งสินค้าจากจีน หน้าหลัก thaitopcargo shippingจีน ขั้นตอนการส่งสินค้า 014 289x300

อยู่ที่ไหนก็เช็คสถานะ สินค้าจากจีน ได้
สามารถดูสถานะได้แบบ Real Time

สั่งสินค้าจากจีน หน้าหลัก thaitopcargo shippingจีน ขั้นตอนการส่งสินค้า 2017 01 17 1704 e1484647527506 1 768x190

เริ่มต้นขนส่งสินค้าได้ง่ายๆ
แค่คลิกชม !!!