ค่าบริการ shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน 2018-11-05T03:37:05+00:00

Shipping จีน

ขนส่งจากจีนมาไทย shipping จีน ค่าบริการ shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน thaitop delivery 01 e1484559947998 1

อัตราค่าบริการขนส่งจีนมาไทย

ตารางค่าขนส่งจากจีน shipping จีน ค่าบริการ shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน         1024x242

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท

ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000  = ค่าตีลังไม้  

หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมาย และ ใบอนุญาต อ.ย. ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

รับนำเข้าของจากจีน shipping จีน shipping จีน ค่าบริการ shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน S 5547796922172
ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ  *เป็นการคำนวณค่าขนส่งจากจีนมาไทยเท่านั้น

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

หากใช้หน่วยกิโล (กิโล) คำนวณโดย ใช้ น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโล  = ค่าขนส่งของท่าน

ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ  = 20 คูณกับ  39 =  780 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)   คำนวณโดย ใช้ ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน

ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ = 0.06 คูณกับ 5,900 = 354 บาท

shipping จีน thaitopcargo shipping จีน ค่าบริการ shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน star PNG1593หมายเหตุ

 • ในการคำนวณค่าขนส่ง จะใช้เกณฑ์  Logistic สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก

 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 25-35 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

จัดส่งโดยขนส่งเอกชนถึงบ้านทั่วประเทศ

shipping จีน ค่าบริการ shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน Table Delivery Cost 22
shipping จีน ค่าบริการ shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน Table Delivery Cost 23

หมายเหตุ  Nim Express (แนะนำสำหรับกรณีต้องการขนจำนวนเยอะ Shipping จีน)

 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ
 • ในกรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม ให้ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ nim express ของจังหวัดลูกค้า สามารถดูจุดรับของได้ที่ www.nimexpress.com

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) ต้องเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ Nim express ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี 

 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานีโทรศัพท์ 062-7096293

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับที่ สาขา หาดใหญ่หรือสงขลา

 • ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1โทรศัพท์ 088-0228226 , 074-232-778
 • ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน  170 ซม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง คลิ๊กเพิ่มเติม

หมายเหตุ  Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 40 ซ.ม.+50 ซ.ม.+50 ซ.ม. = 140 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
shipping จีน ค่าบริการ shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน Table Delivery Cost 11 1024x594 1024x594

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งบริษัทเอกชน (ตามตารางข้างต้นนี้)
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากมาถึงไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 5-7 วัน ทางเรือ 25-35 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจาก
 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

วิธีการสมัครสมาชิกเพื่อรับรหัสลูกค้า และ เริ่มนำเข้าสินค้า

คำแนะนำสำหรับลูกค้าทุกท่าน !!    ควรกดเปิดปุ่ม “รอรวมสินค้าส่งมาในบิลเดียวกัน” ไว้ก่อนที่สินค้าจะมาถึงโกดังจีน หากไม่เปิดไว้ สินค้าของลูกค้าจะถูกส่งออกทันทีเมื่อมาถึงโกดังจีน (ดูวิธีการนำเข้า คลิ๊กเลย!!!)

ตัวอย่าง

shipping จีน ค่าบริการ shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน 736 3

ขนส่งจากจีนมาไทย shipping จีน ค่าบริการ shipping จีน รับนำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจากจีน 1024 x 427

เริ่มส่งสินค้ากับเรา

ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ

Shipping จีน