ชิปปิ้งกับภาษีนำเข้าและส่งออก

ในการทำธุรกิจ ชิปปิ้ง นั้น สิ่งที่สำคัญนอกจากข้อมูลด้านเอกสาร ภาษีอากรทั้งนำเข้าและส่งออกก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษานะคะ เพราะการทำธุรกิจนำเข้าและส่งออกนั้นเกี่ยวข้องกับศุลกากรและการชำระภาษีโดยตรง วันนี้ thaitopcargo มาแนะนำเกี่ยวกับภาษีการนำเข้ากันค่ะ

zชิปปิ้งกับภาษีนำเข้าและส่งออก ชิปปิ้งกับภาษีนำเข้าและส่งออก robson hatsukami morgan 134764 unsplash 1024x683

สินค้าลักษณะอย่างไร ที่ต้องเสียภาษี

 1. สำหรับของที่มีปริมาณที่มากกว่าที่จะใช้สำหรับติดตัว ซึ่งนำเข้ามาแล้วมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดเกิน 10,000 บาท รวมไปถึงสิ่งของที่นำเข้ามาเพื่อการค้า หรือมีลักษณะทางการค้า
 2. ของลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม สัตว์ป่าสงวน การฝ่าฝืน
 3. ของที่นำติดตัวมามีมูลค่ารวมทั้งหมดเกิน 80,000 บาท ต้องทำเอกสารปฏิบัติพิธีการศุลกากร
 4. กระเป๋าแบรนด์เนมที่มีราคาเกิน 10,000 บาท เป็นสินค้าที่จำเป็นต้องเสียภาษี

ของต้องจำกัด

คือของบางชนิดที่กฎหมายควบคุมการนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนำเข้าและการส่งออกของต้องจำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วย

 1. พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ โดยกรมศิลปากร
 2. อาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิด โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 3. พืช และส่วนต่างๆ ของพืช โดยกรมวิชาการเกษตร
 4. สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 5. อาหาร ยา โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 6. ชิ้นส่วนยานพาหนะ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 7. บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยกรมสรรพสามิต
 8. เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม โดยสำนักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สำนักงาน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

(อ่านบทความสินค้าต้องห้าม ที่นี่)

                ก่อนที่จะทำธุรกิจชิปปิ้งนี้ เราจะต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะ หรือหากต้องการใช้บริการชิปปิ้งจากจีนสามารถใช้บริการ thaitopcargo ได้ คลิกเลย