ชิปปิ้งกับFreight Forwarder ต่างกันอย่างไร

หลายคนรู้จักแล้วว่า ชิปปิ้ง นั้นคือบริษัทขนส่งสินค้าจากต่างประเทศ วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จัก Freight Forwarder ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งเช่นกัน และต่างจาก shipping อย่างไร ไปดูกันค่ะ

zชิปปิ้งกับFreight Forwarder ต่างกันอย่างไร  ชิปปิ้งกับFreight Forwarder ต่างกันอย่างไร kyle ryan 687991 unsplash 1024x679

Freight Forwarder คือ (ตัวแทนของผู้ส่งสินค้า) หมายถึง เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เหมือน shipping ทุกประการ เพียงแต่ ไม่มีเรือเดินทะเลเป็นของตนเอง และตู้คอนเนอร์ก็ไปเช่ามา เพื่อหาลูกค้ารายเล็กหลายรายมารวมกันเพื่อให้ได้ในหนึ่งตู้ ค่าใช้จ่ายของลูกค้ารายเล็กจึงสูงกว่า shipping แต่ shipping ก็เลือกทำแต่ลูกค้ารายใหญ่

แต่หลายคนคิดว่า Freight Forwarder คือ Shipping จริงๆสองสิ่งนี้มีความคล้ายกันอยู่แต่ก็ไม่ได้ต่างไปซะทีเดียว Freight Forwarder นอกจากจะจัดการขนส่งสินค้าแล้วก็จัดการด้านใบขนส่งสินค้าให้กับด่านศุลกากรซึ่งตรงนี้ shipping ก็เป็นผู้จัดการด้วยเช่นกัน

Shipping (ชิปปิ้ง)หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเล หรือ บริษัทขนส่งทางเครื่องบินเพื่อนำสินค้านำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ

รวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้านำไปเข้าตู้คอนเทนเนอร์เก็บสินค้าและรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ไปถึงท่าเรือ นั่นก็คือ shipping คือบริษัทที่มีเรือเดินทะเลเป็นของตนเอง รวมถึงตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีหน้าติดต่อกับผู้ส่งออกว่ามีปริมาณสินค้าปริมาณเท่าไร จะเช่าเป็นตู้ หรือจะรวมกับสินค้าผู้ส่งออกรายอื่นในตู้ใดตู้หนึ่ง

เห็นความแตกต่างของ shipping และ Freight Forwarder แล้วใช่มั้ยคะ บางอย่างอาจเหมือนกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกใช้บริการของเราให้เหมาะกับธุรกิจของเรานะคะ สามารถอ่านบทความอื่นที่นี่