ชิปปิ้ง กับความรู้เกี่ยวกับประเภทขนส่ง

หลายคนอาจจะเคยทราบมาแล้วนะคะว่า ชิปปิ้งนั้น มีช่องทางการขนส่งหลักๆอยู่สามช่องทาง ได้แก่ ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ วันนี้เราจะบอกช่องทางการขนส่งให้แยกย่อยไปอีก จะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ

zชิปปิ้ง กับความรู้เกี่ยวกับประเภทขนส่ง  ชิปปิ้ง กับความรู้เกี่ยวกับประเภทขนส่ง tim easley 326493 unsplash 1024x680

1.การขนส่งทางน้ำ การขนส่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ขนส่งผ่านแม่น้ำลำคลองและมหาสมุทร นิยมขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ขนได้ปริมาณมาก เป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ เครื่องจักร

2.การขนส่งทางบก แบ่งเป็น 2 ประเภท

  • รถไฟ เป็นเส้นทางการลำเลียงสินค้าที่สำคัญของไทย สามารถขนส่งสินค้าในปริมาณมาก อีกประเภทหนึ่งคือ รถไฟเฉพาะกิจ  ใช้เฉพาะงาน เช่น บรรทุกน้ำมัน บรรทุกซีเมนต์
  • รถยนต์หรือรถบรรทุก นับเป็นการขนส่งที่สำคัญของการขนส่งทางบก มีการขยายถนนเส้นทางในการขนส่ง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม

3.การขนส่งทางอากาศ เป็นการขนส่งผ่านเครื่องบินนั่นเอง เป็นการขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด หมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น

4.การขนส่งทางท่อ เป็นการขนส่งสิ่งของประเภทของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ำประปา น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการขนส่งทางท่อจะแตกต่างกับการขนส่งประเภทอื่น คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งไม่ต้องเคลื่อนที่ โดยเส้นทางขนส่งทางท่ออาจจะอยู่บนดิน ใต้ดินหรือใต้น้ำ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ประเทศแรกที่ใช้ระบบการขนสงทางท่อ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้สำหรับขนส่งสินค้าประเภทเชื้อเพลิง ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบการขนส่งทางท่อสำหรับสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

5.การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ เป็นการขนส่งด้วยการนำสินค้าใส่ในกล่องหรือตู้ เรียกว่า คอนเทนเนอร์ ด้โดยปกติจะสร้างให้มีลักษณะแข็งแรงมาก เพื่อให้ทนทานต่อการยกขนถ่ายสินค้าและสับเปลี่ยนบรรทุกระหว่างรถบรรทุก รถไฟหรือเรือ ในการเคลื่อนย้ายตู้นี้จะใช้ปั้นจั่น ในการขนย้าย และจากคุณสมบัติดังกล่าว ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าชำรุดเสียหายได้เป็นอย่างดี

ทั้งหมดเป็นช่องทางการขนส่งหรือชิปปิ้งนะคะ หากต้องการใช้บริการชิปปิ้งสามารถกด ที่นี่ หรืออ่านบทความอื่นๆ คลิกเลย