ชิปปิ้ง กับเรื่องต้องรู้ก่อนทำการค้าระหว่างประเทศ

ในยุคสมัยไร้พรมแดนแบบนี้ ผู้ประกอบการหลายเจ้าเล็งเห็นถึงการขยับขยายการค้าออกไปต่างประเทศ นอกจากจะต้องรู้จักการใช้บริการชิปปิ้งแล้ว สิ่งที่ต้องรู้ก็คือ เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า หรือIncoterms (International Commercial Terms)

zชิปปิ้ง กับเรื่องต้องรู้ก่อนทำการค้าระหว่างประเทศ  ชิปปิ้ง กับเรื่องต้องรู้ก่อนทำการค้าระหว่างประเทศ vidar nordli mathisen 641374 unsplash 1024x638

ซึ่งเป็นข้อกําหนดมาตรฐานสากลที่ใช้ในการตกลงทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในเรื่องขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน สำหรับ Incoterms ที่ใช้กันบ่อยๆ ซึ่งผู้ประกอบการควรรู้จัก ได้แก่

1.EXW (Ex Works)

คือ เงื่อนไขการขนส่งสินค้าจะสิ้นสุดที่สถานที่ของผู้ขาย เช่น เราเป็นผู้ซื้อ สั่งซื้อของจากจีน ผู้ขายในจีนจะรับผิดชอบขนส่งสินค้าถึงแค่โกดังเก็บของในจีนเท่านั้น ค่าขนส่งข้ามประเทศต่างๆผู้ซื้ออย่างเราต้องเป็นคนจัดการเอง ทั้งพิธีศุลกากรนำเข้าและส่งออก รวมถึงภาษีผู้ซื้อจะจัดการเอง

2.FOB (Free on Board)

คือ เงื่อนไขที่ผู้ขายรับผิดชอบส่งมอบสินค้าถึงท่าเรือต้นทาง นั่นก็คือผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายพิธีการศุลกากรขาออกด้วย ส่วนผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระในการทำสัญญาการขนส่งและจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง (ค่าระวางเรือ) รวมถึงรับความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าจากจุดส่งมอบ (ท่าเรือต้นทาง) ซึ่งผู้ซื้อควรทำประกันภัยในการขนส่ง

3.CIF (Cost, Insurance&Freight)

คือ เงื่อนไขที่ผู้ขายรับผิดชอบรับมอบสินค้าเมื่อสินค้าวางบนเรือขนส่งประเทศ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายพิธีศุลกากรขาออกและทำสัญญาการขนส่ง จ่ายค่าขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง อีกทั้งค่าประกันภัยสินค้าจนถึงมือผู้ซื้อ

4.DDP (Delivered Duty Paid หรือ Door to Door)

คือ เงื่อนไขที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากสถานที่ของผู้ขายไปยังสถานที่ของผู้ซื้อ รวมถึงพิธีการทั้งขาออก-ขาเข้า และภาษีนำเข้าด้วย นอกจากนั้นผู้ขายยังต้องรับความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ดังนั้นแนะนำให้ผู้ขายทำประกันภัยสินค้าจาก seller’s warehouse to buyer’s warehouse

ขอบคุณข้อมูลจาก www.kasikornbank.com

นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขในการนำเข้าและส่งออกหรือการทำการค้าระหว่างประเทศ แต่ถ้าหากไม่อยากยุ่งยากใช้บริการชิปปิ้งดีอย่าง thaitopcargo ช่วยดูแลจัดการให้สิคะ​(อ่านบทความเหตุผลที่ต้องใช้บริการ shipping ที่นี่)