ชิปปิ้ง 7 ข้อเตือนภัย ที่อาจเกิดขึ้นกับตู้ขนส่งสินค้า (Containers)

ชิปปิ้ง 7 ข้อเตือนภัยที่อาจเกิดกับตู้ขนส่งสินค้า Thaitopcargo ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 7 ข้อเตือนภัย ที่อาจเกิดขึ้นกับตู้ขนส่งสินค้า (Containers) 7                                                          Thaitopcargo 768x402

ชิปปิ้ง ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน อาจเรียกได้ว่ามาแรงมาก เนื่องมาจากการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ในช่วง Covid-19 ที่ผ่านมา ผู้คนอยู่บ้านมากขึ้น จึงหันมาช็อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย

โดยส่วนใหญ่แล้ว บริษัทชิปปิ้ง มักจะให้บริการขนส่งทั้งทางรถ และทางเรือ ซึ่งการขนส่งทั้ง 2 แบบนี้ เป็นการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากง่ายต่อการยกและลำเลียงตู้ขนส่งด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ

อย่างไรก็ตาม การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้านั้น อาจพบปัญหาและอุบัติเหตุเกี่ยวกับตู้สินค้าได้เช่นเดียวกัน ทั้งโดยความประมาทเลินเล่อ หรือไม่ได้เจตนา ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับตู้ขนส่งสินค้า ผู้บริโภคจึงควรเลือกใช้บริการกับชิปปิ้งที่เป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์สูง

สำหรับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้านั้น โดยทั่วไปที่พบได้บ่อยๆ มีทั้งหมด 7 กรณี ดังต่อไปนี้

 1. ประตูตู้แตกและบุบ

สาเหตุ

 • การขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุไม่ดีพอ และการยึดตู้ไม่แน่นหนาดี
 • เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
 • ถูกโจรกรรม

วิธีหลีกเลี่ยง ควรหมั่นตรวจสอบผนังตู้คอนเทนเนอร์และซ่อมแซม ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

 1. ตู้คอนเทนเนอร์สูญหายในทะเล

สาเหตุ

 • มักพบในกรณีที่มีลมพายุ หรือสภาพอากาศเลวร้าย
 • การจัดวางสินค้าภายในตู้ไม่ดี หรือมีน้ำหนักไม่สม่ำเสมอกัน เช่น หนักทางด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป

วิธีหลีกเลี่ยง

 • หลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีลมมรสุม ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การขนส่งล่าช้ากว่ากำหนดเวลา
 • กระจายน้ำหนักสินค้าภายในตู้ให้เท่าๆ กัน 
 1. มีรอบบุบ และรอยขีดข่วนบนตู้

สาเหตุ

 • อาจเกิดจากการจัดการภาชนะที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยการใช้รถยก (Forklift)
 • การโยนกล่องพัสดุ ที่อาจกระแทกกับพัสดุอื่นๆ
 • เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วิธีหลีกเลี่ยง

 • ควรตรวจสอบโครงของตู้คอนเทนเนอร์ ณ จุดโหลดสินค้า
 • ให้ความรู้กับผู้ควบคุมรถเครน ให้มีการจัดการที่เหมาะสม 
 1. ตู้สินค้าร่วงขณะทำการขนถ่าย

สาเหตุ

 • อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาของรถยกของ (Forklift)
 • ตู้สินค้าบรรทุกหนักเกินไป
 • ขาดระบบจัดการตู้ที่ดี

วิธีหลีกเลี่ยง ควรตรวจสอบสภาพการหล่อภาชนะ, การบรรทุกสินค้าภายในตู้ ควรกระจายน้ำหนักให้สม่ำเสมอกัน และไม่ควรบรรทุกสินค้ามากจนเกินไป

 1. ตู้ถูกทำลายจากความร้อน

สาเหตุ อาจเกิดจากความผิดพลาดของการแจ้งเรื่องภาชนะอันตราย และภาชนะบรรจุ หรืออาจจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้

วิธีหลีกเลี่ยง ควรปฏิบัติตามกฎ IMDG Code อย่างเคร่งครัดสำหรับวัตถุอันตราย ไม่ควรให้อยู่ใกล้แหล่งพลังงานความร้อน และหลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในบริเวณที่อยู่ใกล้กับอุณหภูมิร้อนจัด 

 1. ตู้คอนเทนเนอร์ถูกเจาะเป็นรู

สาเหตุ ตู้สินค้าอาจถูกเจาะจนเป็นรูได้ เนื่องจากความผิดพลาดของการยกโดยรถเครน หรืออาจถูกกระแทกจากรถหรือภาชนะอื่นจนเป็นรูโหว่

วิธีหลีกเลี่ยง บริษัทขนส่งควรหมั่นตรวจสอบสภาพของตู้สินค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งหมั่นบำรุงและซ่อมแซมตู้ตามกำหนดเวลา

 1. อุบัติเหตุบนท้องถนน

สาเหตุ อาจเกิดจากอุบัติบนท้องถนนที่ไม่สามารถควบคุมได้, สภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถคุมรถให้อยู่ในสภาวะปกติได้, สภาพถนนย่ำแย่ และอาจเกิดความประมาท ความง่วงของพนักงานขับรถก็เป็นได้ทั้งสิ้น

วิธีหลีกเลี่ยง พนักงานขับรถบนท้องถนนควรมีความเป็นมืออาชีพ รักษาสภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาทำงานอยู่เสมอ

ที่มาข้อมูล : https://container-xchange.com/blog/container-damage/