ชิปปิ้ง 9 สายงานมาแรงเป็นที่ต้องการของตลาดในปี 2025

ชิปปิ้ง 9 สายงานมาแรง Thaitopcargo ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 9 สายงานมาแรงเป็นที่ต้องการของตลาดในปี 2025 9                  Thaitopcargo 768x402

ชิปปิ้ง ธุรกิจขนส่งสินค้า ที่มีหลากหลายอาชีพต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นและไปถึงเป้าหมายของความสำเร็จ

แม้สถานการณ์หลังวิกฤตโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายและเบาบางลง ธุรกิจชิปปิ้ง ดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวอีกครั้ง หลายธุรกิจเปิดให้บริการ บางสายงานกลายเป็นอาชีพที่ตลาดต้องการ ในขณะที่บางสายงานอาจต้องหาหนทางใหม่ๆ ให้กับชีวิตเพื่อรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

หากคุณกำลังวางแผนเส้นทางชีวิตใหม่และต้องการพัฒนาทักษะบางอย่างตามเทรนด์ของตลาดแรงงาน ข้อมูลต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้ โดยเราได้รวบรวมสายงานที่มีแนวโน้มมาแรงและเป็นที่ต้องการอย่างมากในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือประมาณปี 2025 เรียงอันดับจากความต้องการสูงสุดไปน้อยสุด

 1. คนขับรถบรรทุก

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี 57,616 ดอลล่าร์สหรัฐฯ 

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าอาชีพขับรถบรรทุกนั้น ปัจจุบันมีความขาดแคลนอย่างมากโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ส่งผลกระทบต่อธุรกิจชิปปิ้งอยู่ไม่น้อย สำหรับหน้าที่ของอาชีพนี้ คือการขับรถส่งสินค้าจากสถานที่หนึ่ง เช่น จากคลังสินค้าหรือจากซัพพลายเออร์ไปส่งอีกสถานที่หนึ่ง เช่น ร้านค้าหรือผู้ซื้อ โดยมีกำหนดเวลาที่แน่นอน หน้าที่อื่นๆ ยังรวมไปถึง การโหลดสินค้าบนรถบรรทุก แจ้งรายงานหรือทำบันทึกการจัดส่งให้กับบริษัทชิปปิ้ง เป็นต้น

 1. นักเทคโนโลยีทางการแพทย์

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี 56,368 ดอลล่าร์สหรัฐฯ 

นักเทคโนโลยีทางการแพทย์นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้วิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเลือดและของเหลวในร่างกาย หน้าที่อื่นๆ อาทิ รวบรวมและเตรียมปัสสาวะ เลือด และเนื้อเยื่อเพื่อการวิเคราะห์, ระบุความผิดปกติของเซลล์ในตัวอย่างที่เก็บได้, จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการทดสอบที่เป็นไปได้ เป็นต้น

 1. ที่ปรึกษาทางการเงิน

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี 66,083 ดอลล่าร์สหรัฐ

ที่ปรึกษาทางการเงินจะเป็นผู้ให้คำแนะนำด้านการเงินกับลูกค้าตามแนวโน้มของตลาด และอาจมีการลงทุนให้กับลูกค้าตามความเหมาะสมด้วย ความรับผิดชอบอื่นๆ เช่น พูดคุยกับลูกค้าเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ทางการเงินและค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาแผนทางการเงิน, ตอบคำถามลูกค้าทางการเงิน ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์การลงทุน วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจากลูกค้า พัฒนากลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

 1. นักพัฒนาเว็บไซต์

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี 72,040 ดอลล่าร์สหรัฐ

นักพัฒนาเว็บไซต์ใช้ภาษาโปรแกรมที่เรียกว่า HTML, CSS และ JavaScript เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย นอกเหนือไปจากการบำรุงรักษาหน้าเว็บหลักที่มีอยู่ หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หมั่นอัปเดตเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ, ออกแบบ เขียน และแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์, พัฒนาความรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันและการเขียนโปรแกรมใหม่ๆ, ระบุถึงปัญหาบนเว็บไซต์ด้วยการทดสอบและจากข้อเสนอแนะของลูกค้า

 1. ผู้ดูแลระบบบริการสุขภาพ

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี 70,147 ดอลล่าร์สหรัฐ

ผู้ดูแลระบบบริการสุขภาพให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ มีหน้าที่จัดการกับกฎระเบียบและนโยบายการจัดการด้านสุขภาพโดยรวม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เก็บบันทึกรายละเอียดของเวชภัณฑ์และเครื่องใช้สำนักงาน, อัปเดตนโยบายใหม่ๆ, ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อระบุถึงความต้องการและการแก้ปัญหา

 1. นักกายภาพบำบัด

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี 74,672 ดอลล่าร์สหรัฐ

นักกายภาพบำบัดมีหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ซึ่งมีอาการบาดเจ็บหรือปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ที่ทำให้มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวและการใช้ชีวิตประจำวัน หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ เช่น วางแผนการพัฒนาการรักษาสำหรับคนไข้รายบุคคล, ทำกายภาพบำบัดเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ, ให้ข้อมูลกับคนไข้และครอบครัวสำหรับการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่บ้าน

 1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี 105,090 ดอลล่าร์สหรัฐ

หน้าที่ของนักพัฒนาซอฟต์แวร์คือการวิจัย ออกแบบ ดำเนินการและจัดการโปรแกรมซอฟต์แวร์ ส่วนอื่นๆ เช่น พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซ่อมแซมเมื่อเกิดความผิดพลาด ตลอดจนให้คำปรึกษากับวิศวกรด้านซอฟต์แวร์เป็นรายบุคคลในการใช้งานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

 1. นักสถิติ

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี 83,291 ดอลล่าร์สหรัฐ

นักสถิติไม่ใช่เป็นแค่ผู้นั่งวิเคราะห์ตัวเลขทางสถิติเท่านั้น แต่ปัจจุบันยังเป็นผู้พัฒนาและประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางสถิติเพื่อไปใช้ประโยชน์ เช่น การสร้างแบบทดสอบที่แม่นยำทางสถิติ แบบสำรวจความคิดเห็น, การใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติเพื่อระบุแนวโน้มและความสัมพันธ์ภายในชุดข้อมูล รวมทั้งรายงานผลสรุปของการวิเคราะห์ดังกล่าว

 1. นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปี 81,555 ดอลล่าร์สหรัฐ

เพราะยุคนี้เป็นยุคของการส่งผ่านข้อมูลทางดิจิทัล นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูลจึงมีหน้าที่ตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงทำการสืบสวนในกรณีที่มีการละเมิดด้านความปลอดภัยและเหตุการณ์อื่นๆ เกิดขึ้น อีกทั้งมีหน้าที่จัดการด้านซอฟต์แวร์และติดตั้งมาตรการความปลอดภัยเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานและระบบข้อมูล