นำเข้าสินค้าจากจีน หมดยุคภาพนิ่ง!! ต้อง Visual content เข้าใจลูกค้า

การตลาดในยุค 2019 นี้ ถูกคาดการณ์ทิศทางไว้มากมาย ซึ่งหนึ่งกุญแจสำคัญที่ช่วยให้การขายและการนำเข้า โดยเฉพาะการนำเสนอการ นำเข้าสินค้าจากจีน นั้น มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลไปจากปี 2018 ไปโดยสิ้นเชิง เพราะพฤติกรรมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป เลือกรับข้อมูลผ่านการฟังแลดูมากกว่าการดูและการอ่าน ทำให้หลายสำนักที่ได้ชี้ทางเศรษฐกิจได้บอกอย่าพร้อมใจกันว่า ยุค 2019 นี้ คงหมดยุคของการขายแบบภาพนิ่งไปแล้ว ขณะที่รูปแบบ Visaul content จะจับลูกค้ามากยิ่งขึ้นแทน

แน่นอนว่าตลอดปี 2018 ที่ผ่านมานั้นการนำเสนอรูปแบบสินค้าให้ดีต่อใจลูกค้านั้น ต้องเลือกภาพที่นำเสนอสวย ดูดี มีสไตล์ พร้อมทัั้งการบอกรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ผลตอบรับที่ดีกับลูกค้าและธุรกิิจ ซึ่งก็ได้ผลดีตามคาดเสมอ แต่ใครจะรู้ว่่าในยุค 2019 ที่เข้ามาไม่นานนี้พฤติกรรมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงการซื้ออย่างรวดเร็ว ซึ่งที่คาดการณ์กันว่ารูปภาพเพียงอย่างเดียวคงจะซื้อใจลูกค้าไม่ได้อีกต่อไป เพราะคนสมัยนี้นิยม ซื้อของผ่านการรีวิว ไม่ชอบการอ่านอะไรที่ยาวนานนัก แต่ชอบฟังรายละเอียดของสินค้าเสียมากกว่า ดังนั้นการนำเสนอภาพเปล่าๆ อาจไม่ได้ผลกับใจลูกค้าอย่างสิ้นเชิง ไม่กลางปี 2019 นี้อย่างแน่นอน

zนำเข้าสินค้าจากจีน หมดยุคภาพนิ่ง!! ต้องVisual content เข้าใจลูกค้า นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน หมดยุคภาพนิ่ง!! ต้องVisual content เข้าใจลูกค้า pexels photo 1162968 1024x805

นำเข้าสินค้าจากจีน หมดยุคภาพนิ่ง!! ต้องVisual content เข้าใจลูกค้า

ขณะที่กระแสการเข้ามาของวิดีโอสั้นที่มุ้งเน้นการนำเสนอเรื่องราวของชีวิตและพยายามนำเสนอสินค้าให้ผ่านตัวแสดงอาจเป็นเรื่องน่าสนใจ สำหรับพติกรรมขอลูกค้ามากกว่า เว็บไซต์ taokaemai.com ได้อธิบายว่า Video ที่น่าสนใจ มีความแปลก แตกต่าง และมีจุดยืน จะมีส่วนช่วยในการเรียกลูกค้าให้หยุดดู เมื่อเขาหยุดดูเท่ากับเรามีโอกาสในการพรีเซนท์สินค้าผ่าน Video นั้น ๆ แม้ไม่เกิดการซื้อในครั้งนั้น แต่ก็ได้ประทับตราแบรนด์สินค้าของเราไว้ในใจของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และหากมีการกด Like กด Share ก็เท่ากับ Visual Content ของเราได้ถูกนำเสนอบอกต่อให้กับบุคคลอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย จึงเป็นเรื่องใหม่ สำหรับธุรกิจที่อยากพัฒนาความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์หรือรวมทั้งตัวสินค้าให้ติดยอดการตลาดมากยิ่งขึ้นควรศึกษาและนำไปใช้

แต่ถึงอย่างนั้นบทความก็ยังมีความจำเป็นกับธุรกิจอยู่ เพราะถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในอีดมิติหนึ่ง แต่การเขียนบทความนั้นอาจจำเป็นต้องเน้นถึงการขยายบทความหรือเน้นขยายความหมายให้ชัดเจนและจับต้องได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มองภาพร่วมกันระหว่างธุรกิจและลูกค้ามากขึ้น

zนำเข้าสินค้าจากจีน หมดยุคภาพนิ่ง!! ต้องVisual content เข้าใจลูกค้า นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน หมดยุคภาพนิ่ง!! ต้องVisual content เข้าใจลูกค้า pexels photo 1321732 1024x684

นำเข้าสินค้าจากจีน หมดยุคภาพนิ่ง!! ต้องVisual content เข้าใจลูกค้า

สำหรับธุรกิจในปี 2019 นั้นสิ่งหนึ่งที่ทุกุรกิจต้องยอมรับนั่นคือการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ที่สำคัญลูกค้าเลือกที่จะดูความเป็นสิ้นความในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวมากกว่า เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ การเข้าใจสินค้าและบริการ โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าจากจีน การนำเสนอความเป็นมา หรือความหมายของการการนำเข้าผ่านคลิปวิดีโอก็เป็นเรื่องน่าประทับใจมากกว่าเพียงการมองภาพ ให้นึกตามเฉยๆ อย่าง Thaitopcargo ที่พร้อมสำหรับเตรียมนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องได้มาตราฐานและสมบูรณ์แบบ มาถึงมือคุณ


Cover Photos by www.pexels.com

2019-02-25T06:49:35+00:00