นำเข้าสินค้าจากจีน Freight VS Cargo ต่างกันอย่างไร?

นำเข้าสินค้าจากจีน Freight VS Cargo ต่างกันอย่างไร? Thaitopcargo นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน Freight VS Cargo ต่างกันอย่างไร?             Fri vs cargo 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน  Freight และ Cargo เป็นสองคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เพื่อการค้า แม้ว่าทั้งสองคำนี้จะใช้แทนกันได้ในบางกรณี แต่ก็มีการถกเถียงกันว่าจริงๆ แล้ว ทั้งสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร เมื่อไหร่ควรใช้ Freight และเมื่อไหร่ควรใช้ Cargo ? 

Thaitopcargo จะอธิบายถึงความหมาย และความแตกต่างของการใช้ทั้งสองคำนี้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว มีความต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าควรทราบ

นิยามคำว่า Freight
Freight คือการขนส่งสินค้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนิยมใช้ในการขนส่งสินค้าทางรถไฟและรถบรรทุก นั่นคือเหตุผลที่ว่า ทำไมถึงมีเงื่อนไขการขนส่งสินค้าระหว่างการขนส่งทางรถบรรทุกและการขนส่งทางรถไฟ แต่ก็ไม่ใช่กรณีนั้นเสมอไป เพราะมันอาจหมายถึงการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินด้วยก็ได้

อย่างไรก็ตาม Freight เป็นศัพท์ที่ใช้สำหรับการชำระเงินเมื่อมีการขนส่งสินค้า แต่ก็ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ค่าขนส่งสินค้าเท่านั้นก็ได้ มันอาจหมายถึงสินค้าเชิงพาณิชย์ หรือใช้อธิบายถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระ เงินที่เรียกเก็บ เงินค่าธรรมเนียม หรืออาจถูกเรียกว่าค่าระวางการขนส่งสินค้าก็ได้เช่นกัน

Cargo คืออะไร ?
Cargo คำสั้นๆ ที่หมายถึง การขนส่งสินค้า โดยทั่วไปจะใช้สำหรับสินค้าที่ขนส่งทางเรือหรือเครื่องบิน และหมายความว่าผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่ใช้วิธีขนส่ง โดยใช้ตู้สินค้าขนาดใหญ่ในการขนส่งสินค้า ซึ่งคำว่า Cargo จะใช้เฉพาะสำหรับการขนส่งสินค้าเท่านั้น จะไม่รวมไปการชำระเงินหรือเงินที่ถูกเรียกเก็บ เงินค่าธรรมเนียมหรือเงินสำหรับการขนส่งสินค้า

Freight และ Cargo แตกต่างกันอย่างไร
ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างการใช้คำว่า Freight และ Cargo คือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการขนส่งมักจะเรียกว่า ‘ค่าขนส่ง’ ในทางกลับกันคำว่า ‘สินค้า’ ไม่ได้หมายถึงเงินที่เรียกเก็บ แต่จะหมายถึง ‘สินค้า’ เท่านั้น ซึ่งเงื่อนไขทั้งสองคำนี้ จะใช้สำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก

อย่างไรก็ตาม บางครั้งคำว่า การขนส่งสินค้า (Freight) อาจใช้เพื่ออธิบายสินค้าเพียงอย่างเดียวก็ได้ แต่ยังสามารถเป็นกระบวนการในการขนส่งสินค้า (Cargo) ได้อีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เรียกสินค้าที่บรรทุกโดยยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น เรือบรรทุกสินค้า และเครื่องบิน ในขณะที่ Freight ใช้เรียกสินค้าที่บรรทุกโดยยานพาหนะขนาดเล็ก เช่น รถบรรทุกหรือรถไฟ

Thaitopcargo ตัวแทนนำเข้าสินค้าจากจีน ให้บริการขนส่งทั้งทางรถ 3-5 วัน และทางเรือ ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่ รวมทุกค่าใช้จ่าย ทั้งค่าภาษีนำเข้า และค่าขนส่งแบบเบ็ดเสร็จ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ช่วยให้ผู้นำเข้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มากกว่า