FOB คืออะไร? นำเข้าสินค้าจากจีนต้องอ่าน !!!

FOB คืออะไร? นำเข้าสินค้าจากจีนต้องอ่าน !!!

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗

หลายคนที่กำลังศึกษาข้อมูลการนำเข้าสินค้าจากจีน อาจจะเคยได้ยิน คำว่า Incoterm กับ FOB กันมาบ้างวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่า FOB กันแบบง่ายๆเลยค่ะ ใครที่ยังไม่รู้ว่า Incoterms คืออะไรสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ Incoterms” คืออะไร ทำไมต้องรู้ก่อนนำเข้าสินค้าจากจีน !! ได้เลยค่ะ

z FOB คืออะไร? นำเข้าสินค้าจากจีนต้องอ่าน !!!  FOB คืออะไร?  นำเข้าสินค้าจากจีนต้องอ่าน !!! FOB ThaiTopCargo 02 01 1024x512

 

FOB ย่อมาจาก Free on board หรือ Freight on board หมายถึง การที่ผู้ซื้อสินค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง เมื่อนำสินค้าขึ้นเรือแล้วถือว่าผู้ซื้อได้รับมอบสินค้านั้นแล้ว หากมีความเสี่ยงภัยหรือภาระค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจากนั้น ภาระนั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อทันที โดยผู้ขายนั้นไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหลังจากที่สินค้าถูกนำส่งลงเรือต้นทางกระทั่งถึงปลายทาง

เพื่อนๆ อาจจะรู้จักระบบ FOB มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ การเลือกใช้บริการรูปแบบการขนส่ง FOB นั้น เราสามารถลดทุนต้นการขนส่งได้แล้ว การเลือกผู้นำเข้าสินค้านั้น ก็สามารถช่วยทำให้คุณสามารถนำเข้าสินค้าได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และยังตรวจสอบสถานะขนส่งของสินค้าได้ด้วยค่ะ

ถ้าใครสนใจที่จะนำสินค้าจากจีน Thaitopcargo ก็เป็นทางเลือกในการนำเข้าสินค้าให้ท่านได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะ ^^