บริการนำเข้า
การสั่งสินค้าจากจีนของเรา

บริการนำเข้าการสั่งสินค้าจากจีนของเรา

สั่งสินค้าจากจีน หน้าหลัก thaitopcargo 1688 บริการของเรา 005

บริการขนส่งสินค้าทางรถ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบก
ของ Thaitopcargo ทำให้บริษัท
ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ
เป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือจาก
กว่างโจว มา กรุงเทพ โดยสามารถ
กระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย
โดยการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL)
ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4-7 วัน
โดยทั้ง 2 บริการนี้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ
รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้ง ผ่านพิธีการศุลกากร
นำเข้าสินค้าจากจีน โดยบริษัท Thaitopcargo
มีระบบบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าจากจีน
ให้ลูกค้าได้ใช้บริการจัดการสินค้า
ลูกค้าจะสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้า
จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า
ปริมาตรสินค้า และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระ
ตลอด24ชม.

บริการขนส่งสินค้าทางรถ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบกของ Thaitopcargo
ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมาก
โดยมีเส้นทางหลักคือจาก กว่างโจว มา กรุงเทพ
โดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย
โดยการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทาง
ประมาณ 4-7 วัน โดยทั้ง 2 บริการนี้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ
รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้ง ผ่านพิธีการศุลกากร นำเข้าสินค้าจากจีน
โดยบริษัท Thaitopcargo มีระบบบริหารจัดการการนำเข้าสินค้า
จากจีนให้ลูกค้าได้ใช้บริการจัดการสินค้า ลูกค้าจะสามารถรู้ตำแหน่ง
ของสินค้า จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า
และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระตลอด24ชม.

เริ่มนำเข้าสินค้าจากจีนกับเรา

สั่งสินค้าจากจีน หน้าหลัก thaitopcargo 1688 บริการของเรา 007

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ

ด้วยประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี
ในการนำเข้าการสั่งสินค้าจากจีน จึงทำให้ 
Thaitopcargo เป็นที่ 1 ในใจของผู้นำเข้า
หรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน
ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่ จึงทำให้ผู้นำเข้า
ไม่ต้องรอรอบนานและเรายังมีระบบ
ติดตามสินค้าให้ลูกค้าได้ใช้ในการบริการ
จัดการสินค้านำเข้าจากจีนทุกรายการ
โดยสามารถรู้ถึงตำแหน่งที่สินค้าอยู่
จำนวนชิ้นของสินค้า นำหนักสินค้า
ปริมาตรสินค้า รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้า
ที่ลูกค้าจะต้องชำระตลอด24ชม. 

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ

ด้วยประสบการณ์ยาวนานนับสิบปี ในการนำเข้าการสั่งสินค้าจากจีน
จึงทำให้ Thaitopcargo เป็นที่ 1 ในใจของผู้นำเข้าหรือร้านค้า
พรีออเดอร์จากจีน ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่ จึงทำให้ผู้นำเข้า
ไม่ต้องรอรอบนานและเรายังมีระบบติดตามสินค้าให้ลูกค้า
ได้ใช้ในการบริการจัดการสินค้านำเข้าจากจีนทุกรายการ
โดยสามารถรู้ถึงตำแหน่งที่สินค้าอยู่ จำนวนชิ้นของสินค้า
นำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้า
ที่ลูกค้าจะต้องชำระตลอด24ชม.

สั่งสินค้าจากจีน หน้าหลัก thaitopcargo 1688 บริการของเรา 010

Thaitopcargo Application

ลองกันเลย!!!
แอปพลิเคชันนำเข้าสินค้าจากจีน
ผ่านมือถือ
นำเข้าสินค้าที่สั่งสินค้าจากจีน
ได้ทุกที่ทุกเวลา
ตรวจสอบสถานะสินค้า
ชำระค่าขนส่งผ่านมือถือใช้งานง่าย
สะดวกรวดเร็ว
มีทั้งระบบ android และ ios
ดาวน์โหลดได้แล้วที่

ลองกันเลย!!! 
แอปพลิเคชันนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านมือถือ
นำเข้าสินค้าที่สั่งสินค้าจากจีนได้ทุกที่ทุกเวลา
ตรวจสอบสถานะสินค้า ชำระค่าขนส่ง
ผ่านมือถือใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว

มีทั้งระบบ android และ ios
ดาวน์โหลดได้แล้วที่