Month: June 2020

ชิปปิ้งจีน FTL กับ LTL แตกต่างกันอย่างไร Thaitopcargo ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน FTL หรือ LTL ? จัดส่งทางรถแบบไหนดี ที่เหมาะกับธุรกิจ                FTL      LTL                           Thaitopcargo 1024x536

ชิปปิ้งจีน FTL หรือ LTL ? จัดส่งทางรถแบบไหนดี ที่เหมาะกับธุรกิจ

ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน มีทางเลือกมากมายเกี่ยวกับรูปแบบการจัดส่งสินค้า หลักๆ ขึ้นอยู่กับขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการขนส่ง โดยเฉพาะหากคุณเลือกแล้วว่าต้องการขนส่งทางรถบรรทุก มี 2 รูปแบบที่คุณต้องรู้ คือ LTL กับ FTL

ชิปปิ้งจีน 4 โซลูชั่นระบบจัดการยานพาหนะ Thaitopcargo ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 4 โซลูชั่นระบบจัดการยานพาหนะ ที่จะเปลี่ยนโลกในอนาคต            4                                        Thaitopcargo 1024x536

ชิปปิ้งจีน 4 โซลูชั่นระบบจัดการยานพาหนะ ที่จะเปลี่ยนโลกในอนาคต

นับจากนี้ไปอุตสาหกรรมขนส่ง จะต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงมากมาย และต่อไปนี้คือ 4 อันดับแรกของระบบจัดการยานพาหนะที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมขนส่งในปี 2020 เป็นต้นไป

ชิปปิ้ง 10 สิ่งที่ถูกขนส่งทางเรือ Thaitopcargo ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 Items ในชีวิตประจำวันที่ถูกขนส่งทางเรือ            10                                  Thaitopcargo 1024x536

ชิปปิ้ง 10 Items ในชีวิตประจำวันที่ถูกขนส่งทางเรือ

ชิปปิ้ง อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าที่ย่อโลกอันกว้างใหญ่ของเราให้เล็กลง เนื่องมาจากประสิทธิภาพของการขนส่ง ทั้งทางรถ ทางเรือ ฯลฯ ทำให้สินค้าที่อยู่ไกลลิบโลกจากประเทศหนึ่ง ถูกลำเลียงขนส่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้อย่างทั่วถึง

ชิปปิ้ง ทำไมอาชีพคนขับรถบรรทุกขาดแคลนหนัก Thaitopcargo ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 เบื้องลึก ทำไมอาชีพคนขับรถบรรทุกขาดแคลนหนัก                                                              Thaitopcargo 1024x536

ชิปปิ้ง 10 เบื้องลึก ทำไมอาชีพคนขับรถบรรทุกขาดแคลนหนัก

เมื่อเร็วๆ นี้ ธุรกิจชิปปิ้งในแคนาดา เผยว่า ปัญหาขาดแคลนคนขับรถบรรทุกอยู่ที่ประมาณ 25,000 คน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาประสบปัญหาขาดแคลนอย่างหนักในอัตรา 60,000 คน ส่วนในบ้านเราทางเอเชียเองนั้น ยังไม่พบรายงานดังกล่าวแต่อย่างใด