Month: July 2020

ชิปปิ้ง How To แพ็คสินค้าให้ปลอดภัย Thaitopcargo ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง How To แพ็คสินค้าอย่างไรให้ปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง How To                                                         1024x536

ชิปปิ้ง How To แพ็คสินค้าอย่างไรให้ปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง

เมื่อพัสดุสินค้าผ่านการเดินทางที่แสนยาวไกล เพื่อความชัวร์ว่าพัสดุของคุณจะมาถึงที่หมายในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย ไม่บุบสลายหรือร่วงหล่นระหว่างทาง ต่อไปนี้คือเคล็ดลับการแพ็คสินค้าแบบมืออาชีพ

ชิปปิ้ง 7 ข้อเตือนภัยที่อาจเกิดกับตู้ขนส่งสินค้า Thaitopcargo ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 7 ข้อเตือนภัย ที่อาจเกิดขึ้นกับตู้ขนส่งสินค้า (Containers) 7                                                          Thaitopcargo 1024x536

ชิปปิ้ง 7 ข้อเตือนภัย ที่อาจเกิดขึ้นกับตู้ขนส่งสินค้า (Containers)

การใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้านั้น อาจพบปัญหาและอุบัติเหตุเกี่ยวกับตู้สินค้า ทั้งโดยความประมาทเลินเล่อ หรือไม่ได้เจตนา ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับตู้ขนส่งสินค้า ผู้บริโภคจึงควรเลือกใช้บริการกับชิปปิ้งที่เป็นมืออาชีพ และมีชั่วโมงสูง

Shippingจีน 6 บรรจุภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการควรรู้ Thaitopcargo shippingจีน Shippingจีนกับ 6 บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ยอดนิยมที่ผู้ประกอบการควรรู้ 6                                                Thaitopcargo 1024x536

Shippingจีนกับ 6 บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ยอดนิยมที่ผู้ประกอบการควรรู้

หนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่สุดของการขนส่ง คือการแพ็คสินค้าลงกล่องหรือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันสินค้าแตกหักเสียหาย โดยต่อไปนี้คือประเภทของกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมใช้แพ็คสินค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน 6 วิธีนำเข้าจากจีนแบบประหยัด Thaitopcargo นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 6 วิธีที่ช่วยประหยัดต้นทุน Shipping     6                                        Thaitopcargo 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 6 วิธีที่ช่วยประหยัดต้นทุน

สิ่งสำคัญของการนำเข้าสินค้าจากจีน คือ การเลือกซัพพลายเออร์ที่ดีมีคุณธรรม ราคาไม่แพง และช่วยเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ โดยกลยุทธ์ต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณสามารถแข่งขันกับตลาดได้ มีอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย