nam

ชิปปิ้ง จับตา สกุลเงินดิจิทัลในอีก 5 ปีข้างหน้า

นำเข้าสินค้าจากจีน จับตา สกุลเงินดิจิทัลในอีก 5 ปีข้างหน้า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่มีการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและการถือกำเนิดขึ้นของเงินสกุลดิจิทัล ปัจจุบันธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกกำลังพิจารณาที่จะพัฒนาและออกสกุลเงินในรูปแบบดิจิทัลภายใน 5 ปีข้างหน้านี้