pond

ชิปปิ้ง ธุรกิจ Startup ปั้นยังไง ให้ไปถึงฝัน

ชิปปิ้ง ในวันที่เราเริ่มทำธุรกิจ สิ่งที่ทุกคนคาดหวังคือความสำเร็จ ใช่หรือไม่ ? ยุคนี้ จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Startup เป็นธุรกิจตามกระแส และมาแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี ไอที การพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ แม้ว่าธุรกิจ Startup จะมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวสูง ทว่าเทคโนโลยี ก็เป็นช่องทางที่สามารถทำเงินได้ง่ายที่สุด และช่วยให้คนสนใจใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับตนเอง Paul Graham จาก Y Combinator ศูนย์บ่มเพาะชื่อดัง TOP 5 ของโลกในอเมริกา ได้เขียนไว้ในบทความว่า “Startup ที่ดีต้องโตเร็ว” นั่นหมายความว่า ธุรกิจ Startup จะมีลักษณะที่แตกต่างจากธุรกิจ SME ทั่วๆ ไปตรงที่ เน้นการเติบโตที่เร็วกว่าในระยะเวลาไม่กี่ปี และใช้ทรัพยากรมนุษย์น้อยกว่า สำหรับประเทศไทย ถือเป็นตลาดที่น่าสนใจในการลงทุนธุรกิจ Startup เนื่องจากมีศักยภาพสูง แต่ใช้งบประมาณในการเริ่มต้นลงทุนที่ไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Startup จะเป็นธุรกิจที่ก้าวกระโดด แต่การเติบโตง่ายและเร็วนั้น ย่อมแลกมาด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ที่ Startup ต้องประสบเป็นอย่างมากเช่นกัน ดังนั้นก่อนจะเริ่มต้นทำธุรกิจ …

ชิปปิ้ง ธุรกิจ Startup ปั้นยังไง ให้ไปถึงฝัน Read More »