“Incoterms” คืออะไร ทำไมต้องรู้ก่อนนำเข้าสินค้าจากจีน !!

การนำเข้าสินค้าสมัยนี้เป็นเรื่องที่ใครก็สามารถทำได้ ซึ่งการ “นำเข้าสินค้าจากจีน” นั้นถือว่ากำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ผู้นำเข้าที่กำลังศึกษาหาข้อมูลเรื่องการนำเข้าและส่งออกนั้นมักจะมีคำถาม และข้อสงสัยต่างๆ นาๆ เกี่ยวกับ Incoterms คืออะไร วันนี้ Thaitopcargo จะนำข้อมูลมาเสนอว่าทำไมเราต้องทำความรู้จักกับ “Incoterms”  กันค่ะ ^^

zนำเข้าสินค้าจากจีน  “Incoterms” คืออะไร ทำไมต้องรู้ก่อนนำเข้าสินค้าจากจีน !! Incoterms Edit 01 1024x512

“Incoterms”  หมายถึงเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ค้าและผู้ซื้อ  ทำให้ทั้ง 2 ฝ่าย ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังนี้

1. ขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่าย

2. จุดส่งมอบ/จุดรับสินค้า

3. ผู้รับผิดชอบเมื่อสินค้าได้รับความเสียหาย จากอุบัติเหตุต่างๆ

ความเสี่ยง นั้นก็หมายถึงความเสี่ยงที่สินค้าอาจจะเสียหายได้ระหว่างเดินทางการขนส่ง หรือ ขับเคลื่อนสินค้า เช่น ในเทอม FOB หากรถขนส่งสินค้าคว่ำ มีสินค้าเสียหายก่อนที่จะขึ้นเรือ นั่นหมายความว่าผู้ส่งออกจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบความเสียหายนั้นไป จะไปเคลมกับใครผู้ส่งออกก็ต้องไปจัดการหรือถ้าเป็นฝ่ายผิดก็ต้องรับความเสียหายนั้นไปเอง

ภาระการจัดการขนส่ง หมายความถึงว่า ใครจะต้องจัดหาผู้ขนส่งไปรับสินค้าที่ใด เช่น EXW ผู้นำเข้าต้องไปรับสินค้าที่สถานที่ของผู้ส่งออก ก็ต้องจัดหารถเพื่อไปรับสินค้าซึ่งค่าใช้จ่ายและขั้นตอนต่างๆ ผู้นำเข้าก็ต้องบริหารจัดการเองตามที่เทอม EXW กำหนด

ในการส่งสินค้าเพื่อนำเข้าแต่ละครั้งนั้น หากเราไม่เข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ แล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาภายหลังอาจแก้ไขปัญหานั้นได้ยุ่งยากขึ้น รวมถึงความรับผิดชอบที่จะตามมาอีกมากมาย การมีชิปปิ้งมืออาชีพเป็นตัวช่วยในการนำเข้าสินค้าจากจีนก็จะทำให้การขนส่งจากจีนมาไทยไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ (มาทำความรู้จักบริการ Shipping มากขึ้นผ่านบทความนี้  อยากจะนำเข้าสินค้าจีน!! แต่ไม่รู้ Shipping คืออะไร ทำไมต้อง Shipping? คลิ๊กเลย) หวังว่าบทควาทที่ Thaitopcargo  มานำเสนอนั้นจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดจากการนำเข้าสินค้าได้นะคะ