ชื่ออำเภอ ชื่อจังหวัด

เกาะสีชัง

บางละมุง

บางละมุง

เกาะกูด

กันทรลักษณ์

เบญจลักษณ์

โขงเจียม

ศรีเมืองใหม่

น้ำยืน

น้ำขุ่น

นาจะหลวย

สิรินธร

คำเขื่อนแก้ว

ไทยเจริญ

เลิงนกทา

มหาชนะชัย

ป่าติ้ว

ทรายมูล

บ้านแท่น

ชานุมาน

สีชมพู

เชียงคาน

ด่านซ้าย

ท่าลี่

ปากชม

นาแห้ว

สว่างแดนดิน

บ้านม่วง

อากาศอำนวย

ภูพาน

ส่องดาว

คำตากล้า

วังยาง

คำชะอี

ดงหลวง

ฝาง

แม่ออน

แม่แตง

เชียงดาว

พร้าว

ดอยสะเก็ด

ฮอด

สะเมิง

แม่แจ่ม

แม่อาย

อมก๋อย

ไชยปราการ

เวียงแหง

ทุ่งหัวช้าง

งาว

แจ้ห่ม

วังเหนือ

แม่ทะ

แม่เมาะ

น้ำปาด

ท่าปลา

ฟากท่า

บ้านโคก

สอง

ร้องกวาง

เวียงสา

ปัว

ทุ่งช้าง

เฉลิมพระเกียรติ

สองแคว

แม่จริม

นาหมื่น

บ้านหลวง

สันติสุข

บ่อเกลือ

เชียงคำ

ภูซาง

เชียงม่วน

เมือง

เมือง

แม่จัน

แม่ฟ้าหลวง

เชียงของ

เทิง

แม่สรวย

แม่จัน

เวียงแก่น

สบเมย

กัลยาณิวัฒนา

ท่าสองยาง

อุ้มผาง

นครไทย

ชาติตระการ

เนินมะปราง

หล่มเก่า

น้ำหนาว

เขาค้อ

เขาค้อ

ทองผาภูมิ

สังขละบุรี

ศรีสวัสดิ์

ด่านช้าง

แก่งกระจาน

หัวหิน

สิชล

ปากพนัง

นบพิตำ

ชะอวด

เหนือคลอง

เมืองกระบี่

คุระบุรี

เกาะยาว

กะปง

วิภาวดี

เกาะพะงัน

เกาะพะงัน

กะเปอร์

ละอุ่น

หลังสวน

สวี

ท่าแซะ

ละแม

พะโต๊ะ

ทุ่งตะโก

เทพา

สะบ้าย้อย

เมือง

กันตัง

เมือง

สายบุรี

โคกโพธิ์

ปะนาเระ

ทุ่งยาแดง

มายอ

ยะหริ่ง

ยะหริ่ง

หนองจิก

แม่ลาน

ไม้แก่น

กะพ้อ

เมือง

กรงปินัง

เบตง

กาบัง

ยะหา

บันนังสตา

รามัน

ธารโต

ตากใบ

สุไหงโกลก

ระแงะ

เจาะไอร้อง

สุไหงโกลก

รือเสาะ

แว้ง

บาเจาะ

ยิ่งอ

สุคิริน

ศรีสาคร

จะแนะ

ชลบุรี

ชลบุรี

ชลบุรี

ตราด

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

ยโสธร

ยโสธร

ยโสธร

ยโสธร

ยโสธร

ยโสธร

ชัยภูมิ

อำนาจเจริญ

ขอนแก่น

เลย

เลย

เลย

เลย

เลย

สกลนคร

สกลนคร

สกลนคร

สกลนคร

สกลนคร

สกลนคร

นครพนม

มุกดาหาร

มุกดาหาร

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

เชียงใหม่

ลำพูน

ลำปาง

ลำปาง

ลำปาง

ลำปาง

ลำปาง

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

แพร่

แพร่

น่าน

น่าน

น่าน

น่าน

น่าน

น่าน

น่าน

น่าน

น่าน

น่าน

พะเยา

พะเยา

พะเยา

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่

ตาก

ตาก

พิษณุโลก

พิษณุโลก

พิษณุโลก

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

กระบี่

กระบี่

พังงา

พังงา

พังงา

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

ระนอง

ชุมพร

ชุมพร

ชุมพร

ชุมพร

ชุมพร

ชุมพร

สงขลา

สงขลา

สตูล

ตรัง

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ปัตตานี

ยะลา

ยะลา

ยะลา

ยะลา

ยะลา

ยะลา

ยะลา

ยะลา

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส

นราธิวาส