Shippingจีน ขนส่งทางเรือกับปรากฏการณ์ไวรัสโคโรนา

Shippingจีน ขนส่งทางเรือกับ Covid-19 Thaitopcargo shippingจีน Shippingจีน ขนส่งทางเรือกับปรากฏการณ์ไวรัสโคโรนา                        Covid 19 768x402

Shippingจีน เพื่อตอบสนองต่อทางการจีนที่ได้ระบุเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ในแถลงการณ์ที่ได้ออกมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

รายงานว่า การระบาดของโรคยังก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับนานาชาติ (PHEIC : Public Health Emergency of International Concern) ในขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลกได้ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขของเหตุการณ์นี้ว่าสูงมากในประเทศจีน สูงในระดับภูมิภาค และสูงในระดับโลก โดยต่อไปนี้เป็นรายงานสถานการล่าสุดขององค์การอนามัยโลก สำหรับประเมินความเสี่ยงล่าสุด

สถานการณ์ท่าเรือในปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่จีนได้ปิดกั้นการขนส่งภายในและออกจากอู่ฮั่นของประเทศจีน และยังได้รับแจ้งว่าการดำเนินการทั้งหมดในท่าเรืออู่ฮั่นได้ถูกระงับ การขนส่งขาเข้าและขาออกจากเมืองจีนอื่นๆ บางแห่งก็ถูกระงับ และในเวลาที่มีประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางทั่วไปจากหน่วยงานระดับชาติหลายแห่ง คือ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นทั้งหมด ไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีความเสี่ยงในขณะนี้

หากการแพร่ระบาดหรือการแพร่กระจายของไวรัสยังคงดำเนินต่อไป ผู้ประกอบการเรือ หรือผู้ให้บริการนำเข้า-ส่งออก (Shippingจีน) อาจพบปัญหาที่คล้ายกันที่เกิดขึ้น ตามที่เราเคยเห็นการระบาดของโรคที่รุนแรงก่อนหน้านี้ นอกเหนือจากความเสี่ยงของสมาชิกลูกเรือที่ส่งสัญญาณเจ็บป่วยที่ท่าเรือ ในพื้นที่ที่ติดเชื้อ เจ้าหน้าที่ท่าเรืออาจกำหนดให้เรือที่เคยถูกเรียกที่ท่าเรือที่ติดเชื้อมาก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานเพิ่มเติม และมาตรการกักกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่อไป และอย่างที่ได้เห็นในกรณีร้ายแรงที่สุดของการระบาดของท่าเรือ อาจถูกปิดไปโดยสิ้นเชิง

คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติสำหรับเรือ

Thaitopcargo มีคำแนะนำ กรณีสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาบนเรือ ให้ไปพบแพทย์ทันที ผู้เชี่ยวชาญควรรายงานเหตุการณ์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้ ให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไปนี้ บนเรือเมื่อลูกเรือหรือผู้โดยสารแสดงอาการที่เข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อาทิ แสดงอาการเป็นไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ และหายใจถี่) ให้ทำตาม ดังนี้

 • ปิดปะตูห้องโดยสารของผู้ป่วย หากไม่ได้อยู่ในห้องที่ถูกแยกของแพทย์บนเครื่อง
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาไปยังผู้ที่จะดูแลผู้ป่วย หรือเข้าสู่พื้นที่แยกตามมาตรการ
 • ดูแลรายการบันทึกของทุกคนที่เข้ามาภายในห้องโดยสาร
 • ทุกคนที่เข้ามาในห้องโดยสาร เพื่อดูแลคนที่ถูกแยกออกมาหรือทำความสะอาดห้องโดยสาร ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม หน้ากากป้องกันการติดเชื้อมีความสำคัญอย่างยิ่ง
 • จำกัดการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องโดยสาร เพื่อจุดประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้น หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัย
 • เริ่มการสืบหาข้อมูลทันที แต่ต้องสวม PPE (Personal Protective Equipment คือ อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการสวมใส่ เพื่อป้องกันอันตราย)
 • ระบุรายชื่อผู้ติดต่ออย่างใกล้ชิดของผู้ป่วย และขอให้พวกเขาทำการตรวจสอบตนเองสำหรับอาการใดๆ

ตามคำร้องขอของหน่วยงานด้านสุขภาพ ท่าเรือของรัฐอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการเดินทางของผู้โดยสาร และรายละเอียดการติดต่อของพวกเขา เรืออาจต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบประกาศทางทะเลเกี่ยวกับสุขภาพ (IHR ภาคผนวก8) มาตรการที่เกิดขึ้นบนเรือควรระบุไว้ในใบรับรองการควบคุมสุขอนามัยของเรือ (IHR ภาคผนวก3)