Shipping จีน

Shipping จีน เทคนิคเพิ่มยอดขายออนไลน์ ด้วยกลยุทธ์ Social Commerce-thaitopcargo shipping จีน Shipping จีน เทคนิคเพิ่มยอดขายออนไลน์ ด้วยกลยุทธ์ Social Commerce         1024x536

Shipping จีน เทคนิคเพิ่มยอดขายออนไลน์ ด้วยกลยุทธ์ Social Commerce

Shippingจีน แม้ว่ายอดค้าปลีกส่วนใหญ่จะยังคงมาจากห้างร้าน แต่ยอดขายออนไลน์ทั่วโลก ต่างก็มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น จนเป็นที่คาดการณ์กันว่าในปี พ.ศ. 2566 ยอดขายออนไลน์จะสูงกว่า 22% ของยอดค้าปลีกทั้งหมด

shipping จีน Shipping จีน การขนส่งทางเรือกับปรากฏการณ์ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)                  Open 1024x536

Shipping จีน การขนส่งทางเรือกับปรากฏการณ์ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)

Shipping จีน การขนส่งทางเรือกับปรากฏการณ์ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุข โดยร่วมหามาตรการป้องกันและรักษากับรัฐ